Aktiviteter for beboere

Vi har flere faste tilbagevendende aktiviteter på Borupvænget.

Vi har flere faste tilbagevendende aktiviteter på Borupvænget, f.eks. stolegymnastik, dameklub, mandegruppe, blomstersalg i forhallen, tøjsalg, banko, sang og fælles gåture.

Vi har onsdagsfællesskab med levende musik og sang i caféen en gang hver måned (undtagen juli).

Den anden onsdag i hver måned (undtagen juli) er der gudstjeneste i caféen.

Der er fredagscafé hver anden fredag formiddag (i ulige uger), hvor du kan deltage i sang og amerikansk lotteri.

Vi har en rickshawcykel, som er ofte i brug.

Når det er muligt, tager vi en udflugt sammen, f.eks. bustur rundt i Randers og omegn.

I løbet af året er der forskellige arrangementer i form af fester, ferieture, foredrag, koncerter, udflugter m.m. Vi har f.eks. hvert år en løvspringstur, en løvfaldstur og en høstfest.

Vi har mange beboere, som er meget glade for dyr, specielt hunde. En gang imellem får vi besøg af pårørendes hunde, hvilket bringer stor glæde til alle. Vi har derfor lavet en aftale med TrygFondens Besøgshunde.

En uge om året holdes aktiv uge, hvor vi bl.a. holder vores motionsløb "old run" rundt om huset.

I vores aktivitetscenter er der mulighed for fysisk træning på forskellige niveauer.

Nogle af aktiviteterne på Borupvænget er også åbne for personer, som ikke bor på centret.

Borupvænget har et aktivitetsudvalg, som planlægger og gennemfører aktiviteter.