Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetspersonalet på Områdecenter Borupvænget visiterer løbende til de forskellige aktiviteter i aktiviteten.

Inden opstart skal der tages kontakt til aktivitetspersonalet. Tlf.nr.: 89 15 24 14.

Efter kontakten vil der blive aftalt et tidspunkt for en individuel samtale, hvor der sammen med personalet findes frem til hvilke/hvilken aktivitet/aktiviteter, der er bedst til den enkelte. Samtalen foregår i borgerens eget hjem eller på centret, og der vil være mulighed for at have en pårørende med.

Formålet med ydelsen

Vedligeholdelsestilbuddet sigter mod, at den enkelte skal kunne bevare de eksisterende fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Tilbuddet sigter mod, at brugerne kan bevare sin værdighed og identitet. At selvværd styrkes, livskvalitet øges, bedre accept og anerkendelse af ændrede livsvilkår, samt egne ressourcer bruges og udvikles.

Målgruppe

Borgere som på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale årsager har nedsat funktionsniveau. Det er primært borgere med behov for hjælp/støtte til at deltage i aktiviteten/aktiviteterne.

Aktivitetstilbud

Det er aktiviteter i grupper sammensat efter behov. Det er målrettede aktiviteter for grupper af borgere, der har et særligt behov for vedligeholdelse af funktioner og færdigheder, stimulering, aktivering eller støtte til at skabe sociale kontakter. Der deltager altid aktivitetspersonale i disse grupper.

Aktiviteterne foregår i dagtimerne på Områdecenter Borupvænget, i aktivitetsafdelingen. Omfanget af aktivitetstilbuddet og varighed vurderes individuelt.

Af aktiviteter på Områdecenter Borupvænget kan nævnes:

  • Kreativgruppe
  • Mandegruppe
  • Musikformiddag