Kørsel

Man kan visiteres til kørsel, såfremt man ikke kan benytte offentlige transportmidler eller kommer hertil på anden måde.

Der visiteres ikke kørsel til selvstyrende grupper.

Behov for kørsel til visiteret træning eller aktivitet revurderes løbende.

Prisen er 15 kr. for kørsel til centret og 15 kr. for kørsel fra centret.

Betaling for kørsel trækkes over pensionsudbetalingen.

Kørslen ligger fra kl. 8.00-16.00 på hverdage.