Boligerne på Borupvænget

Borupvænget består af seks boenheder med plejeboliger, hvor af den ene er for demente. I tilknytning til Borupvænget ligger der ældreboliger med kald.

Borupvænget har 79 plejeboliger og 24 ældreboliger med kald. 12 af plejeboligerne er indrettet som et særligt demensafsnit.

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Randers Kommune er opmærksom på, at de kommende beboere på centrene stiller andre krav end de tidligere. Det betyder bl.a., at plejecentrene løbende indrettes med relevant velfærdsteknologi, og at aktiviteterne for de ældre udvikles og ikke sigter efter laveste fællesnævner.

Borupvængets seks boenheder med plejeboliger er fordelt på to adresser. Alle boenhederne består af lyse, rummelige 1-rumsboliger på mellem 61 og 75 m2.

Alle plejeboligerne består af en stue, et badeværelse og et tekøkken. I lejlighederne er der et garderobeskab på hjul, som man kan bruge som skillevæg mellem stue og soveværelse.

På Gl. Hobrovej 136 er der en fælles terrasse eller altan på hver afdeling.

På Gl. Hobrovej 138 har lejlighederne i stuen en lille terrasse og dem på 1. sal en altan.

Der er 24 ældreboliger med kald, som består af en stue, et soveværelse, et badeværelse og et køkken. Der er en lille have og terrasse.

Ældreboliger med kald er for personer, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Ældreboliger med kald ligger tæt på et plejecenter. Herfra kommer personalet og sørger for praktisk og personlig hjælp.

Hvordan får man en bolig på Borupvænget?

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig eller ældrebolig med kald.

Du kan søge om en ældrebolig med kald, plejebolig eller demensbolig via kommunens visitationsafdeling.

Ældreboliger med kald er for ældre eller handicappede, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Du kan søge om en plejebolig, hvis du på trods massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Nogle plejeboliger er specielt indrettet til demente personer. Før du kan søge om en demensbolig, skal du være lægeligt udredt. Efter udredning kan du kontakte visitationsenheden.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.