Boligerne på Borupvænget

Borupvænget består af seks boenheder med plejeboliger, hvor af den ene er for demente. I tilknytning til Borupvænget ligger der ældreboliger med kald.

Borupvænget har 79 plejeboliger og 24 ældreboliger med kald. 12 af plejeboligerne er indrettet som et særligt demensafsnit.

Randers Kommune er opmærksom på, at de kommende beboere på centrene stiller andre krav end de tidligere. Det betyder bl.a., at plejecentrene løbende indrettes med relevant velfærdsteknologi, og at aktiviteterne for de ældre udvikles og ikke sigter efter laveste fællesnævner.

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Ønsker du en bolig på Borupvænget, skal du kontakte kommunens visitationsafdeling.