Boligerne på Borupvænget

Boligerne på Borupvænget er lyse og venlige og består af 6 boenheder, hvor af det ene er for demente. I tilknytning til Borupvænget ligger der 24 ældreboliger med kald.

Randers Kommune er opmærksom på, at de kommende beboere på centrene stiller andre krav end de tidligere. Det betyder bl.a., at plejecentrene løbende indrettes med relevant velfærdsteknologi, og at aktiviteterne for de ældre udvikles og ikke sigter efter laveste fællesnævner.

Ønsker du en plejebolig, skal du kontakte kommunens visitationsafdeling.