Om Borupvænget

Velkommen til Borupvænget

Borupvænget ligger i den nordlige del af Randers by og har eksisteret siden 1986. Borupvænget har 79 plejeboliger og 24 ældreboliger med kald.

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Borupvænget og direkte telefonnumre til ledelse, administration, pedel, plejeafdelingerne og andre.

Fællesfaciliteter og omgivelser

Borupvænget byder på hyggelige fællesfaciliteter og omgivelser. Både bygningerne og udeområderne indbyder til socialt samvær.

Frivillighed

De frivillige foreninger yder en stor indsats på ældreområdet i Randers Kommune, og der er god tradition for at inddrage de frivillige i hverdagen.

Tilsyn

Der føres tilsyn med områdecentrene i Randers Kommune. Her finder du en oversigt over, hvem Borupvænget får tilsyn af.