Om Borupvænget

Velkommen til Borupvænget

Borupvænget har eksisteret siden 1986. Vi har 79 plejeboliger, 24 ældreboliger med kald. 12 af plejeboligerne er indrettet som et særligt demensafsnit.

Hvem er vi?

Borupvænget er en del af Område Vest, som foruden Borupvænget består af centrene Kildevang, Kollektivhuset, Terneparken i Asferg og Fårup Ældrecenter.

Kontakt Borupvænget

Nedenfor findes direkte telefonnumre på ledelse, administration, pedel, plejeafdelingerne og andre.

Udenomsarealer

Borupvænget er omgivet af grønne arealer.

Frivillighed på Borupvænget

På ældreområdet i Randers Kommune er der god tradition for at inddrage frivillige i hverdagen, bl.a. i bruger-/pårørenderåd og aktivitetsudvalg, som spisevenner, motionsvenner, besøgsvenner eller besøgshundeejere.

Tilsyn

Tilsynet er din garanti for at den sundhedsfaglige indsats lever op til sundhedsstyrelsens krav.