Kontakt Borupvænget

Nedenfor findes direkte telefonnumre på ledelse, administration, pedel, plejeafdelingerne og andre.

Finder du ikke det, du skal bruge her, så prøv vores hovednr.: 8915 2400.

E-mail: omradecenterborupvaenget@randers.dk 

Faxnr.: 8643 9481

Ledelse

Centerleder Annette Sørensen
Telefon: 8915 2406
E-mail: annette.soerensen@randers.dk

Assisterende centerleder Linn Hege Holm Mørup
Telefon: 8915 2408
E-mail: Linn.Hege.Holm.Morup@randers.dk

Centersygeplejerske Bente Brandt
Telefon: 8915 2410
E-mail: bente.brandt@randers.dk

Centersygeplejerske Lene Asferg
Telefon: 8915 2409
E-mail: Lene.Asferg@randers.dk

Vagtplanlægger Tove Madsen
Telefon: 8915 2401
E-mail: tove.madsen@randers.dk

Administration

Borupvænget har 2 administrative medarbejdere:

Charlotte Borch
Tlf.: 8915 2403
E-mail: Charlotte.Borch@randers.dk

Torben Rasmussen
Tlf.: 8915 2402
E-mail: tr@randers.dk

Pedel

Borupvængets pedel træffes på tlf. 8915 2411.

Afdelingerne

Gl. Hobrovej 136

Afd. A

    tlf. 89 15 24 29 - (demensafsnit)

Afd. B

    tlf. 89 15 24 33

Afd. C

    tlf. 89 15 24 48

Afd. D

    tlf. 89 15 24 49

Gl. Hobrovej 138

Boenheden stuen

    tlf. 89 15 24 24

Boenheden 1. sal

    tlf. 89 15 24 23

Gl. Hobrovej 140 - 142

Ældreboliger m/kald

    tlf. 89 15 24 20

Andre

Hjemmeplejen i Borupvængets område: Tlf. 8915 2421

Hjemmesygeplejen i Borupvængets område: Tlf. 8915 2427

Aktivitetscentret: Tlf. 8915 2414

Træningsafdelingen: Tlf. 8915 2416

Køkken/Café Hønen: 8915 2428