Kørsel til træning og aktiviteter

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig, kan du søge om hjælp til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke, skal pengene betales via girokort.

Kørslen ligger fra kl. 08:00-16:00 på hverdage.

Der visiteres ikke kørsel til selvstyrende grupper.

Behov for kørsel til visiteret træning eller aktivitet revurderes løbende.