Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til raske folkepensionister og efterlønnere, som er i stand til at træne på egen hånd.

TRÆNINGSSALEN på Borupvænget er LUKKET indtil videre !

Det gælder al træning og aktivitet – også selvtræning.

Med venlig
Træningsafdelingen på Borupvænget

For information og opdatering se kommunens hjemmeside og dagspressen.

 

 

 

 

 

For at du kan selvtræne, er det en forudsætning, at du selvstændigt kan varetage indstillingen af træningsmaskinerne efter den gennemførte introduktion.

Den første onsdag i måneden kl. 14:30 er der instruktion til træningsmaskinerne. Instruktionen gennemføres på hold, hvor I bliver introduceret til, hvilke maskiner I må anvende, og hvordan de indstilles. Desuden skal du skrive under på, at du træner på eget ansvar.

Retningslinjer

Når du selvtræner må du kun anvende de træningsmaskiner, du er blevet instrueret i, og de må udelukkende anvendes på den anviste måde.

Du er ansvarlige for rengøring af de anvendte maskiner og oprydning af redskaber.

Det anbefales, at du fremmøder på det tidspunkt, selvtræningen starter, da du ellers risikerer at komme til en låst dør.

Inden træningsstart skal du anvende håndsprit, og træningsmaskinerne skal aftørres med sprit efter brug.

Lys skal slukkes, eventuelle vinduer lukkes og døre smækkes ud fra gældende retningslinjer.

Du skal anvende indendørssko.

Undgå at anvende parfume, som kan virke generende for brugere med vejrtrækningsproblemer og/eller allergi.

Du må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, når du træner.