Vedligeholdelsestræning

Målgruppen til vedligeholdelsestræning er borgere, som har brug for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder samt forebygge hurtig svækkelse.

TRÆNINGSSALEN på Borupvænget er LUKKET indtil videre !

Det gælder al træning og aktivitet – også selvtræning.

 

Med venlig
Træningsafdelingen på Borupvænget

For information og opdatering se kommunens hjemmeside og dagspressen.

 

 

 

 

 

Vedligeholdelsestræningen kan bestå af holdtræning eller individuel træning i et træningslokale eller derhjemme.

Eksempler på hold til vedligeholdelsestræning: vedligeholdelse af bækkenbunden, lungehold, balancehold, onsdags- og torsdagsgymnastik, herrehold og ballonvolley.

Træningen sigter mod:

  • bedring af borgerens funktionsevne.
  • at borgerens aktuelle funktionsniveau bevares - både fysisk og psykisk.
  • forebyggelse af hurtig svækkelse.
  • at styrke borgerens sundhedsmæssige funktionsevne på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau.

Vedligeholdelsestræningen foregår over maks. tre måneder, men dette vurderes individuelt.