Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et tilbud, der hjælper dig med at bevare og træne dine færdigheder fysisk, psykisk og/eller socialt.

Vedligeholdende træning er et tidsafgrænset tilbud, som skal hjælpe dig med at bevare dit nuværende aktivitetsniveau så længe som muligt. Det gælder både i forhold til din fysiske formåen, din psykiske trivsel og dine sociale færdigheder.

For at du kan søge om et forløb med vedligeholdende træning, skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal bo i Randers Kommune.
  • Du har brug for hjælp til at træne dine færdigheder fysisk, psykisk og/eller socialt.

Du kan f.eks. have brug for vedligeholdende træning og aktivitet, hvis du har sværere ved at komme omkring og gøre de ting, som du plejer, eller holder dig mere for dig selv, fordi det er svært at være sammen med andre.

Det vedligeholdende tilbud kan bestå i fysisk træning og/eller aktiviteter, du laver sammen med andre. Vi lægger vægt på, at der på alle hold vil være fokus på det fysiske, psykiske og sociale.

I starten af forløbet vil vi tage en snak om dine mål, behov og ressourcer og derudfra tilrettelægge dit forløb. Vi vil også løbende evaluere dit udbytte af træningen/aktiviteten.

Hvis du har brug for vedligeholdende træning, skal du kontakte et af de centre, som tilbyder vedligeholdende træning.

Her kan du få vedligeholdende træning

I Randers Kommune er det muligt at få et tilbud om vedligeholdende træning på følgende centre:

  • Kollektivhuset - tlf. 8915 8830
  • Rosenvænget - tlf. 8915 2674
  • Borupvænget - tlf. 8915 2414
  • Møllevang - tlf. 8915 2076
  • Plejecenter Tirsdalen - tlf. 8915 2733

Tilbuddene på Borupvænget og Møllevang er målrettet borgere med demens.

Tilbuddet på Plejecenter Tirsdalen er målrettet borgere med senhjerneskade og/eller andre neurologiske sygdomme.