Selvtræning

Åbningstid: Mandag, onsdag og fredag kl. 16.00 – 20.00.

Introduktion første onsdag i måneden kl. 14.30.

Målgruppe

Selvtræning er et tilbud til raske folkepensionister og efterlønnere, som er i stand til at træne på egen hånd, og som selvstændigt kan varetage indstilling af trænings-maskiner efter den gennemførte introduktion.

Opstart

Én gang om måneden gennemføres der instruktion til træningsmaskinerne.

Tidspunktet er annonceret på denne hjemmeside.

Instruktionen gennemføres på hold, hvor man blive introduceret til hvilke maskiner man må anvende, og hvordan de indstilles. Desuden skal man skrive under på, at man træner på eget ansvar.

Retningslinjer

Selvtrænere må anvende de træningsmaskiner, man er instrueret i og udelukkende på den anviste måde.

Selvtrænerne er ansvarlige for rengøring af de anvendte maskiner samt oprydning af redskaber.

Det anbefales at fremmøde på det klokkeslæt selvtræningen starter, da man ellers kan komme til en låst dør.

Inden træningsstart skal der anvendes håndsprit og træningsmaskinerne skal aftørres med sprit efter brug.

Lys skal slukkes, eventuelle vinduer lukkes og døre smækkes ud fra gældende retningslinjer på det enkelte center.

Der skal anvendes indendørs sko.

Undgå at anvende parfume som kan virke generende for brugere med vejrtræknings-problemer og allergi.

Man må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med træningen.