Vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræningen kan bestå af:

  • Individuel – i træningslokalet
  • Individuel – hjemme
  • Holdtræning

Eksempler på hold: vedligeholdelse af bækkenbunden, lungehold, balancehold, onsdags- og torsdagsgymnastik, herrehold og ballonvolley.

Formål

Formålet er at forhindre funktionstab og fastholde det nuværende funktionsniveau, såvel fysiske som psykiske færdigheder. 

Træningen sigter mod:

  • bedring af borgerens funktionsevne.
  • at borgerens aktuelle funktionsniveau bevares.
  • forebyggelse af hurtig svækkelse.
  • at styrke borgerens sundhedsmæssige funktionsevne på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau.

Målgruppe

Borgere, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder, samt forebygge hurtig svækkelse.
Alle personer

Tidsprogram

Max. 3 måneder. Dette vurderes individuelt.