Aktiviteter

Om aktivitetscentret

Aktivitetscentret er med til at skabe en alsidig hverdag med forskellige tilbud på Borupvænget.

Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetspersonalet på Borupvænget visiterer løbende til de forskellige aktiviteter i aktivitetscentret.

Kørsel

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til aktivitetscentret, kan du søge om hjælp til transport.

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget tager initiativ til, planlægger og gennemfører aktiviteter samt holder Borupvængets beboere og brugere opdaterede om aktiviteterne.

Det sker på Borupvænget

Her kan du læse om nogle af de tilbagevendende begivenheder, som finder sted på Borupvænget.