Bruger-/pårørenderådet på Borupvænget

Du kan få indflydelse på hverdagen på Borupvænget som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen, den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Borupvænget.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Rådet mødes ca. fire gange om året.

Der skrives referater fra møderne. Referaterne udleveres til beboerne.

Hvis der er noget, du ønsker, at rådet skal tage op, skal du kontakte centerlederen eller den assisterende centerleder.

Ønsker du at stille op til rådet, skal du ligeledes kontakte centerlederen eller den assisterende centerleder.