Boliger

Boligerne på Borupvænget

Borupvænget består af seks boenheder med plejeboliger, hvor af den ene er for demente. I tilknytning til Borupvænget ligger der ældreboliger med kald.

Praktiske oplysninger

Her finder du praktisk information om TV, telefon, forplejning, rygning, forsikringer, nødkald, læge, husdyr og indskud på Borupvænget.

Husleje og muligheder for tilskud

Du kan gå ud fra, at hvis du bliver henvist til en bestemt ældrebolig, så vil du også have råd til at bo der.

Ventetid

Randers Kommune har ventetidsgaranti på plejeboliger, demensboliger og ældreboliger med kald.

Opsigelse af bolig

Ved fraflytning skal boligen opsiges skriftligt til Lejerbo. Der er tre måneders opsigelse.